Op dinsdag 7 mei a.s. organiseert de KBO Luyksgestel een informatieavond, met als thema: Wat betekent de KBO voor mij als individueel lid op plaatselijk niveau, op regionaal en op landelijk niveau.

Op deze avond gaat de voorzitter van de KBO kring Bergeijk, de heer Wim Burgmans, in samenwerking met KBO Luyksgestel,  dieper in op de vraag, waarom lid worden van een ouderenorganisatie zoals de KBO, welke belangen worden voor de leden behartigt, en welke voordelen kan ik als lid krijgen.

Hoe zit de structuur in elkaar van de plaatselijke verenigingen enz. Ook zal aan bod komen op welke ouderenadviseurs, cliëntenondersteuners, WLZ adviseurs, belastingadviseurs, juridische adviseurs, en de vele vrijwilligers kan ik als 55- plusser een beroep doen, als ik een gratis advies nodig heb op een van de vele vragen waar wij als Senioren tegenwoordig mee te maken krijgen.

Natuurkijk wordt er ook stil gestaan bij de vele plaatselijke activiteiten die wij als KBO Luyksgestel hier ter plaatse organiseren. Alle ouderen van Luyksgestel en omgeving worden voor deze informatieavond uitgenodigd, zowel KBO leden als niet leden. De avond begint om 19.30 uur, met inloop vanaf 19.00 uur. De toegang alsook de koffie en thee, zijn gratis. Om te weten hoeveel mensen wij kunnen verwachten, graag van te voren even aanmelden bij de secretaris Ad Verhagen, via e-mail; ad.verhagen@kpnmail.nl of telefonisch; 06-57673627.

Tot ziens op dinsdagavond 7 mei a.s.