Gemeenschapscentrum Den Eijkholt verwerkt persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van Den Eijkholt, alsmede het kenbaar maken en organiseren van activiteiten uit ons programma.

Persoonsgegevens die worden verwerkt zijn: Naam, adres en woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer

E-mailadres IBAN

De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden bewaard op een met wachtwoord en viruspakket beveiligde pc. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen.

Onze website gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan privacy@deneijkholt.nl

De geldende versie van onze privacyverklaring is de versie zoals die is gepubliceerd op onze website www.deneijkholt.nl

Luyksgestel, januari 2019
Bestuur Gemeenschapscentrum Den Eijkholt.