KBO Luyksgestel

Contactpersoon:
Ad Verhagen

tel: 06-57673627
ad.verhagen@kpnmail.nl

Wil jij alle aankondigingen & evenementen bij Den Eijkholt in jouw mailbox ontvangen?

Doel van de vereniging: Belangenbehartiging van de senioren in Luyksgestel in het algemeen, het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn. Dit doen we door het organiseren van diverse activiteiten en bijeenkomsten, met als centraal thema: bevorderen van sociale contacten in saamhorigheid en gezelligheid.

http://www.kbokringbergeijk.nl/luyksgestel

Voorzitter: Sjaan Janssens

Secretaris: Ad Verhagen

Penningmeester: Wim Kuypers

Ledenadministratie: Corrie Groenen

 

 

    Contactgegevens