KBO Luyksgestel

Contactpersoon:
Ad Verhagen

tel: 06-57673627
ad.verhagen@kpnmail.nl

  Wil jij alle aankondigingen & evenementen bij Den Eijkholt in jouw mailbox ontvangen?

  Doel van de vereniging: Belangenbehartiging van de senioren in Luyksgestel in het algemeen, het bevorderen van het geestelijk en lichamelijk welzijn. Dit doen we door het organiseren van diverse activiteiten en bijeenkomsten, met als centraal thema: bevorderen van sociale contacten in saamhorigheid en gezelligheid.

  http://www.kbokringbergeijk.nl/luyksgestel

  Voorzitter: Sjaan Janssens

  Secretaris: Ad Verhagen

  Penningmeester: Wim Kuypers

  Ledenadministratie: Corrie Groenen

   

   

   Contactgegevens