Zo wordt u vriend!

Nieuwe Vrienden van Den Eijkholt zijn van harte welkom!

Den Eijkholt biedt een gevarieerd theater- en activiteitenprogramma in Den Eijkholt. Wij zijn er trots op dat wij afgelopen seizoen in onze schitterende nieuwe locatie ons aanbod fors hebben kunnen uitbreiden. Diverse activiteiten en voorstellingen werden druk bezocht en we gaan als Activiteitencommissie Ac…Cie! dan ook enthousiast door op de ingeslagen weg.vriend vankopie

Om dit te kunnen realiseren zijn wij op zoek naar nieuwe Vrienden van den Eijkholt die ons met een jaarlijkse financiële bijdrage willen ondersteunen. Als tegenprestatie voor uw sponsorbijdrage mag u ook van Den Eijkholt wat verwachten.

Onze Kleine Vrienden doneren een bijdrage van € 50,00. Daarvoor ontvangen zij een vermelding van hun naam op onze website en op het jaarlijkse programmaoverzicht, wat huis aan huis verspreid wordt.

Onze Grote Vrienden doneren een jaarlijkse bijdrage van € 100,00. Als tegenprestatie wordt hun logo op de website van Den Eijkholt geplaatst met een link naar hun eigen website, ook wordt de bedrijfsnaam op het jaarlijkse programmaoverzicht geplaatst, bovendien komt er in Den Eijkholt een bordje met het bedrijfslogo (wij vragen voor de aanschaf van dit bordje eenmalig een bijdrage van
€ 10,00) en tenslotte ontvangen onze Grote Vrienden twee vrijkaarten en twee consumptiebonnen voor een voorstelling naar keuze.

Dan is er nog de mogelijkheid om Speciale Vriend van Den Eijkholt te worden. In dat geval gaan wij graag met u in gesprek om te kijken wat u voor Den Eijkholt kunt betekenen en wat Den Eijkholt voor u nog meer kan bieden dan bovengenoemde diensten. Hierbij is te denken aan speciale vermeldingen, kortingen op entree en zaalhuur, extra vrijkaarten en reclame uitingen. In overleg met u willen we tot een passend aanbod komen.

Hebt u interesse?

Neem dan contact met ons op via de website (rubriek contact), de mail of telefonisch.

Met vriendelijke groet,

Namens Ac…Cie!, de Activiteitencommissie van
Stichting Gemeenschapscentrum Den Eijkholt
Gerda Breugelmans