Artikel 3

Ons Benkske

“Voor en met elkaar, samen houden we Luyksgestel leefbaar”

Het is bijna zover, Ons Benkske wordt op zaterdag 13 april feestelijk geopend. Het gilde, het Kleppervolkje, de ballonnenfee, de Drumband, Cue Theater en andere verrassende plaatselijke artiesten zullen dit evenement komen opluisteren. Alle inwoners van Luyksgestel van jong tot oud zijn van harte welkom!

“Maar wat is Ons Benkske nou precies? En waar moet dat komen staan, daar is toch geen plaats voor in Den Eijkholt?” vragen mensen in Luyksgestel zich af.

Daarom hier enige toelichting. Sinds enige tijd is de Dorpsondersteuner bezig met het opzetten van een vrijwilligerspool, of anders gezegd: een vrijwilligersbank, maar dat is nog niet echt van de grond gekomen. En de behoefte aan mensen die zich inzetten om hun naasten te ondersteunen wordt steeds groter. Tijd dus om het anders te gaan aanpakken en een manier te vinden die de mensen meer aanspreekt. De stap van vrijwilligersbank naar een benkske en vandaar naar Ons Benkske leek ons een logische. En….. er komt inderdaad een benkske in Den Eijkholt. Ter geruststelling, over de ruimte die dit inneemt hoeven we ons geen zorgen te maken.

Wat willen we nu met dit benkske? Zoals te lezen was in de voorgaande artikelen zijn er in Luyksgestel al heel veel mensen van alle leeftijden die oog en hart voor elkaar hebben. Elkaar helpen brengt mensen samen en zorgt voor verbinding. Soms moeten we even een drempel over om hulp aan te bieden en soms is hulp aanvaarden nog moeilijker. Maar als we die stap eenmaal gezet hebben ervaren we vaak heel veel voldoening. Onze oproep is dan ook om er met elkaar voor te zorgen dat Luyksgestel een fijn dorp blijft om te wonen, ook als je het niet (meer) helemaal alleen redt.

Nu blijven er altijd situaties waar hulp in de directe omgeving niet voorhanden is en ook daarvoor moet een oplossing worden gevonden. Daarvoor is nu Ons Benkske bedoeld. Als de Dorpsondersteuner weet bij wie ze terecht kan als ze zo’n hulpvraag krijgt, is dat te realiseren. En hoe meer mensen zich aanmelden om mee te doen, hoe meer kans er is dat we een passende oplossing vinden. In Den Eijkholt kunnen zowel mensen die hulp nodig hebben als degenen die iets willen doen voor een ander zich aanmelden door een kaartje in te vullen. Maar aanmelden kan ook via de Dorpsondersteuner: telefonisch:  06-22528528, of via e-mailadres: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl

Tot ziens in Den Eijkholt op zaterdag 13 april van 14.00 tot 16.00 uur. De koffie staat klaar!

Dorpsondersteuner en werkgroep Langer thuis.

 

Artikel 2

Wonen in een klein dorp zoals Luyksgestel is heeft veel voordelen. Mensen kennen elkaar, mensen groeten elkaar. Mensen weten veel van elkaar. Maar ze weten natuurlijk niet alles. Er zijn vast ook dorpsgenoten die eenzaam zijn. Mensen die weinig contacten hebben of waarvan de familie ver weg woont. Via Ons Benkske willen wij aandacht schenken aan juist die mensen.

Hieronder een sprekend voorbeeld van hoe je iets kunt betekenen voor iemand uit je buurt.

Een echtpaar waarvan de man heel ziek was. Zij wilde er wel eens uit, even ietsjes langer naar een tuincentrum. Dat kon nooit, ze wilde haar man niet lang alleen laten. Een groep mensen heeft er toen met elkaar voor gezorgd dat mevrouw af en toe iets leuks kon doen. Er bleef dan iemand bij haar man. Dat gaf haar rust en zo kon ze even de zorg overlaten aan een ander. En mooi hoe er dan een vriendschap uit ontstaat.

Voor alle partijen is het fijn, omkijken naar je medemens, hulp ontvangen en hulp geven.

 

Wordt vervolgd, Dorpsondersteuner en werkgroep Langer thuis.

Artikel 1

Ons Benkske

 

In Luyksgestel staat iets te gebeuren met een benkske. Wat moet u zich daarbij voorstellen en hoe zien wij dat voor ons?

Het is een plaats waar we terecht kunnen als we een praatje willen maken, even uitblazen, of gewoon even willen zitten. Waar we iemand kunnen ontmoeten, want alleen is ook maar alleen. En misschien kan die ander ons wel helpen met dat klusje waar we zelf geen raad mee weten of weet die het antwoord op een lastige vraag.

Die ander, dat zijn wij allemaal. De ene keer zijn wij degenen die een handje kunnen uitsteken, maar de andere keer hebben wij wat hulp nodig. Met elkaar lukt het, als we elkaar zien. Elkaar helpen is niet moeilijk en niet aan leeftijd gebonden. Het verhaal hieronder is daar een mooi voorbeeld van.

 

Een klas van de basisschool, kinderen van 9 en 10 jaar, komt bij de Huiskamer (die toen nog in Lucia was) om samen met de gasten van de Huiskamer een project te doen over kunst. De ouderen vertellen de kinderen over hun leven en wat ze belangrijk vinden. Er wordt gelachen en geknutseld. Na drie bijeenkomsten is het project afgerond. Verschillende kinderen en ouderen geven elkaar een knuffel als ze bij de afsluiting het gemaakte werkstuk overhandigen. Een meisje heeft samengewerkt met een mevrouw die bij haar in de buurt woont en ze komen erachter dat ze allebei dol op poezen zijn. Het meisje bezoekt deze, best eenzame mevrouw, na die tijd regelmatig thuis, mevrouw vindt dit geweldig!

Wordt vervolgd, Dorpsondersteuner en werkgroep Langer thuis.