Nieuwe fotoclub in Luyksgestel?

De activiteitencommissie van Den Eijkholt vraagt aandacht voor onderstaande oproep van Hans van Sambeek.

Nieuwe fotoclub in Luyksgestel?

Als enthousiaste amateur fotograaf wil ik graag kijken of er behoefte is aan een nieuwe fotoclub in Luyksgestel. Op dit moment is er geen actieve fotoclub in ons dorp en wil ik daarom graag dit initiatief opstarten.

Menigeen heeft inmiddels het bericht op facebook gelezen in de groep: “Je komt uit Luyksgestel als …… “, waar aandacht wordt besteed aan bovengenoemd initiatief. Afgaande op het aantal positieve reacties zou een start op korte termijn zomaar tot de mogelijkheden kunnen behoren.

De fotoclub zal onafhankelijk zijn en heeft als de rode draad “kennis delen”.
Individueel weet iedereen wel iets van fotografie of een bepaald onderwerp. Maar met z’n allen weten we veel meer. Door kennis te delen, leren we samen van elkaar. Op deze manier kan iedereen, ongeacht niveau, van amateur tot professional, lid worden. Zodoende kan eenieder die aan wil sluiten, op zijn eigen niveau instappen. Iedereen wordt in zijn waarde gelaten, waardoor er een prettige, sociale en gezellige sfeer zal heersen. Tijdens de bijeenkomsten zullen we verschillende aan fotografie gerelateerde onderwerpen bespreken. Aan de hand van de opgedane kennis of een bepaald thema, gaan we bijvoorbeeld op pad om foto’s te maken. Deze zullen we tijdens een volgende bijeenkomst weer bespreken. Een keer per jaar een expositie in Den Eijkholt zal zeker aan de orde komen.

Dus mochten er enthousiaste fotografen amateur of (semi)prof zijn die graag willen meedoen en/of de “fotoclub Luyksgestel” mee willen helpen opzetten dan kun je een berichtje achterlaten via facebook of anders via de mail: j.vansambeek@onsnet.nu
De activiteitencommissie is van mening dat een dergelijke fotoclub zeker een waardevolle aanvulling is op de activiteiten die er al zijn al in ons Gemeenschapscentrum. Bij voldoende belangstelling kan de fotoclub voor de bijeenkomsten dan ook terecht in Den Eijkholt