DRUKBEZOCHTE LEZING OVER ELKAAR HELPEN BIJ VERLIES EN VERDRIET IN DEN EIJKHOLT

We krijgen als mensen allemaal te maken met verliessituaties en weten ons daar soms geen raad mee. Dat was op maandag 30 mei te zien aan het aantal bezoekers (bijna 100) bij de lezing over dit onderwerp door de heer Manu Keirse. Op een heldere manier vertelde hij over diverse situaties waarin mensen behoefte hebben aan steun en begrip van hun omgeving. Hoe ze, vaak onbedoeld, in de kou blijven staan. Kinderen worden met de beste bedoelingen uit de wind gehouden, waardoor ze niet de kans krijgen om het verlies van een ouder, een opa of oma een plaatsje te geven. En het kan dan zelfs gebeuren dat ze zichzelf de schuld geven omdat ze niet weten wat er werkelijk aan de hand was. Wanhoop, boosheid, concentratieproblemen, intense vermoeidheid, enorme huilbuien soms zelfs na jaren, het zijn allemaal normale reacties van normale evenwichtige mensen op een verlies wat diep ingrijpt in hun leven. In zo’n situatie heeft een mens rouwarbeid te verrichten en dat is een zware job, aldus Manu Keirse. Als je dat begrijpt snap je ook dat je dingen vergeet, er niet met je hoofd bij bent of geïrriteerd reageert. Wat kun je doen voor je medemens die iemand verloren heeft of een ander groot verlies te verwerken heeft? Manu Keirse: “Luisteren, en daarna luisteren en als je dat gedaan hebt: nog eens luisteren.” Om de werkelijkheid van het verlies te laten doordringen moet iemand telkens weer haar/zijn verhaal kunnen vertellen. Het is zo eenvoudig en tegelijk zo moeilijk: er zijn voor de ander, zonder oordeel, zonder ongeduld, met warmte en echte aandacht. Op die manier kunnen we elkaar helpen. Na de inspirerende woorden van Manu kregen de bezoekers de kans om vragen te stellen waarvan  dankbaar gebruik gemaakt werd. Stil werd er geluisterd naar de soms aangrijpende verhalen.

Manu besloot deze bijzondere avond met het uitspreken van de wens dat iedere bezoeker aan 5 andere mensen iets vertelt van wat hij/zij op deze avond geleerd heeft over hoe we elkaar kunnen helpen bij verlies en verdriet. Maar met 3 anderen is hij ook al content. Dan wordt de wereld al een stuk warmer en minder eenzaam!