Tabletcursus in Den Eijkholt

Vanaf donderdag 7 oktober 2021 van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een tweede basiscursus.

Deze is bedoeld voor mensen die weinig tot geen ervaring hebben met het omgaan met een computer (oftewel tablet). Stap voor stap worden ze wegwijs gemaakt in het omgaan hiermee. De docent geeft de uitleg en de maatjes helpen de cursisten met het gebruiken van hun tablet. Elke les wordt de week erna gevolgd door een inloopbijeenkomst, waarbij geoefend kan worden en vragen gesteld. De docent en maatjes zijn ook dan aanwezig.

Voor het volgen van de lessen wordt een tablet in bruikleen gegeven. Er wordt een bijdrage gevraagd van € 50,00.

Toen we in de afgelopen tijd thuis moesten blijven hebben we gemerkt hoe belangrijk het is om met telefoon, tablet of computer contact met de buitenwereld te kunnen leggen. Het is zo fijn het is als je via beeldbellen toch je kleinkinderen kunt zien, kunt overleggen met de zorg of boodschappen kunt bestellen.

Denkt u nu: “Dit is niks voor mij, ik heb het nooit gedaan?” Zo zijn de cursisten van het eerste uur óók begonnen en ze kwamen er achter dat ze het wél kunnen leren.

 

Werkgroep Langer thuis in eigen huis

Voor informatie en/of aanmelding kunt u terecht bij onze Dorpsondersteuner John Vlassak, tel 06-40991542; mail: info@dorpsondersteunerluyksgestel.nl